HomeVacaturesContact

Het belang van bossen

Bossen zijn de schatkamers van onze aarde. Nergens komen zoveel soorten planten en dieren voor. Al die soorten zijn van onschatbare waarde voor de mens. Miljoenen mensen leven in en om het bos, en gebruiken het bos en de producten uit het bos voor hun levensonderhoud. Ook voor ons is het bos van levensbelang. Wij maken bijna dagelijks gebruik van producten die afkomstig zijn uit bossen, zoals hout, papier, voedsel en medicijnen. Bossen houden water en bodem vast, zodat geen erosie plaatsvindt. En ze zuiveren de lucht.
Nog steeds verdwijnt er veel bos door onverantwoorde houtkap en om plaats te maken voor veeteelt, landbouw, plantages of mijnbouw. Dat is zo'n 9 miljoen ha per jaar, ofwel 3 keer Nederland. Daarmee verliezen veel mensen en dieren hun bestaansmogelijkheden. Ook voor ons verdwijnt daarmee de bron voor hout en andere producten.

Het kan anders en beter. Als u kiest voor producten met het FSC®-keurmerk weet u zeker dat u een bijdrage levert aan het behoud van bos op de wereld.

TimmerSelekt Doornenbal B.V. en FSC

TimmerSelekt Doornenbal was in 1990 één van de pioniers in Nederland die als eersten Robinia importeerde. Toen het FSC-hout furore maakte, sprak dit TimmerSelekt Doornenbal enorm aan.
Niet alleen vanwege de duurzaamheid van het hout, maar ook omdat zij op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan het inkomen van de mensen uit deze bosgebieden. Het feit dat de bevolking meeprofiteert, is geweldig. TimmerSelekt Doornenbal is toen als één van de eersten FSC-gecertificeerd hout gaan gebruiken. Ook nu zijn we steeds op zoek naar nieuwe FSC-gecertificeerde tropische houtsoorten om daarmee een actieve bijdrage te leveren aan het milieu.
Iedere consument dat levend hout van puur levensbelang is voor mens en dier. Onze onderneming geeft mensen de mogelijkheid bewust te kiezen voor leven, voor verantwoord houtgebruik. Onze kozijnen, ramen en deuren kunnen daarom onder het FSC keurmerk (Forest Stewardship Council A.C.) geproduceerd worden. Dat staat garant voor herbebossing van gebieden waar bomen gekapt zijn. Daarnaast betekent het FSC merk dat er wordt gelet op eerlijke prijzen en op de leefomstandigheden van mensen die bij de houtwinning betrokkenen zijn. We halen het hout voornamelijk uit drie gebieden. Het vurenhout komt uit de hoger gelegen gebieden van Zwitserland en Oostenrijk, het tropische hardhout uit Brazilië en het robinahout, (Europees hardhout) ook wel pseudo-acacia genoemd, komt uit Hongarije. In het laatstgenoemde land hebben wij tevens een eigen houtzagerij waar tien medewerkers werkzaam zijn. (zie Lamido).

Bewustmaking

TimmerSelekt Doornenbal wilt iedereen bewust maken van het bestaan van FSC hout. Zo zijn de service bussen bestikkerd met FSC kreten. En in het pand hangen diverse posters van bedreigde diersoorten die in de tropische bossen leven.
Zo hoopt Doornenbal tot iedereen door te dringen dat de consument zelf verantwoordelijk is voor de illegale houtkap en dit voorkomen kan worden door bewust hout en houtproducten te kopen van het FSC keurmerk.

Duurzaam bosbeheer is een belangrijke manier om ontbossing tegen te gaan. Steeds meer consumenten, bedrijven, overheden en organisaties vinden duurzaam bosbeheer belangrijk. Maar hoe kun je zien of het hout of een houtproduct dat je wilt kopen of gebruiken, een verantwoorde herkomst heeft? Daarvoor is het FSC keurmerk.

Wat is FSC en wat doet FSC

FSC staat voor Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer). FSC is een stichting die bestaat uit samenwerkende bedrijven die nauw samenwerken met milieu – en ontwikkelingsorganisaties. FSC brengt mensen bij elkaar om oplossingen te vinden voor de problemen die door slecht bosbeheer worden gecreeerd, en om goed bosbeheer te belonen. FSC heeft hiervoor onder meer een wereldwijde standaard voor goed bosbeheer opgesteld, met een keurmerk voor het herkennen van producten uit goed beheerde bossen. FSC is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in 1993 en actief in 72 landen.

Wanneer u een houtproduct met een FSC-logo aantreft kunt u er vanuit gaan dat dit voor zowel milieu, sociale en economische partijen vriendelijk geproduceerd is. Dit geldt voor het hele proces, van bos tot manschap. FSC is het enige keurmerk dat door alle milieuorganisaties wordt gesteund.

Het FSC keurmerk

Het onafhankelijke FSC-keurmerk geeft zekerheid: hout en houtproducten die het keurmerk dragen, komen uit verantwoord beheerde bossen. De FSC -standaard stelt eisen aan de bosbeheerders, op het gebied van milieu, sociale aanpak en economie. Zoals:

De ecologische functies en de biodiversiteit worden beschermd.
De rechten van inheemse volkeren worden erkend en gerespecteerd
Bosarbeiders krijgen goede arbeidsomstandigheden en een goed salaris
Aandacht voor de economische continuiteit van bosbedrijven en instandhouding van de bedrijfstak.

Certificatie

Of een bosbeheer voldoet aan de eisen, wordt ter plaatse beoordeeld door een onafhankelijke certificeringsorganisatie. Er zijn momenteel vijftien door FSC geaccrediteerd (erkende) certificeerders. In november 2005 voldeden wereldwijd 747 bossen in 65 landen (totaal 67 miljoen ha) aan de FSC-principes. Om de eindgebruiker zekerheid te geven over de goede herkomst wordt het hout verder gevolgd door de handelsketen, de zogenaamde chain-of-custodycertificering. 4246 bedrijven in 73 landen zijn hiervoor gecontroleerd.

Deelnemers FSC Nederland

Verwerkers of afnemers van hout en houtproducten die in Nederland het gebruik van FSC-hout willen bevorderen, kunnen deelnemer worden van de stichting FSC Nederland. FSC Nederland heeft momenteel zo'n 125 deelnemers. Dit zijn houthandelaars, winkel- en doe-het-zelfbedrijven, bouwbedrijven, opdrachtgevers in de bouw en overheden. Onder de deelnemers en ondersteuners van FSC Nederland bevinden zich ook vooraanstaande organisaties op het gebied van natuur, milieu en ontwikkelingssamenwerking, zoals het Wereld Natuur Fonds, Milieudefensie, Novib, ICCO en Stichting Doen.

Convenanten

Grote gebruikers van hout kunnen in een convenant met FSC Nederland vastleggen hoe zij de overstap maken naar gebruik van hout afkomstig uit verantwoord beheerde bossen. Dat kan bijvoorbeeld door bij renovatie of nieuwbouw van gebouwen alleen nog gebruik te maken van FSC-hout of door uitsluitend nog FSC-papier te gebruiken

Veel gestelde vragen:

Is FSC-hout ook de beste kwaliteit?
De kwaliteit van FSC-hout is hetzelfde als niet FSC hout

Is het FSC keurmerk betrouwbaar?
Ja, alleen hout dat gevolgd is van kap tot schap mag het logo dragen. Deze onafhankelijke ketencontrole garandeert dat hout met het FSC-keurmerk uit een goed beheerd bos komt.

Zijn er nog andere keurmerken?
Ja, maar FSC is het enige keurmerk dat voldoet aan alle eisen die het Wereld Natuur Fonds stelt aan goed bosbeheer.

Meer weten over FSC?
Kijk op de website van www.wnf.nl of www.fscnl.org