HomeVacaturesContact

De zorg voor een goed milieu is absoluut ook onze zorg

TimmerSelekt Doornenbal staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

TimmerSelekt Doornenbal staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (mvo) en duurzaam ondernemen. Wij streven naar het behalen van  economische prestaties (profit), maar wel met respect voor de sociale kant (people) en binnen de ecologische randvoorwaarden (planet). TimmerSelekt Doornenbal staat achter de Triple-P-benadering.

Als TimmerSelekt Doornenbal zoeken wij naar een balans tussen people, planet en profit. Een balans die leidt tot betere resultaten voor zowel ons als bedrijf, maar ook voor de totale samenleving. Duurzaamheid en de zorg voor het milieu dragen wij hoog mee in ons vaandel. Ook willen wij andere mensen kansen bieden op een goed leven, zoals dat staat omschreven binnen de visie van FSC®.

OESO-richtlijnen

TimmerSelekt Doornenbal verbindt zich aan de regels van maatschappelijk verantwoord ondernemen zoals die zijn samengesteld door de Organisatie Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Deze OESO-richtlijnen maken duidelijk wat overheden van het gedrag van bedrijven verwachten. Het Nederlandse Nationaal Contact Punt (NCP) ondersteunt bedrijven om de OESO-richtlijnen in praktijk te brengen.

100% FSC®

Als TimmerSelekt Doornenbal voelen wij ons maatschappelijk betrokken bij onze omgeving. Wij streven er naar onze kernactiviteiten uit te voeren op een manier die leidt tot een beter milieu en een toekomst voor volgende generaties. Die verantwoordelijk begint bij een juiste inkoop. TimmerSelekt Doornenbal heeft als eerste timmerbedrijf in Nederland gekozen voor 100% FSC-Hout. Daarmee leggen wij een goede basis voor ons milieu, de bossen en de mensen die werkzaam zijn binnen die bosbouw.

Onze zorg voor een duurzame toekomst

TimmerSelekt Doornenbal beperkt  het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen niet alleen tot het toepassen van 100% FSC-hout. Wij verschaffen ook arbeidsplaatsen aan  arbeidsgehandicapten. Ook beschikken wij over een waterpomp, waardoor het milieu niet wordt vervuild. Door het rijden van hybride auto’s verminderen we de hoeveelheid uitlaatgassen. Steeds meer informatie wordt digitaal verwerkt, waardoor het uitprinten van teksten en tekeningen verminderd. Ook maken wij gebruik van milieuvriendelijke coatings en zorgen voor een goede houtmotverbranding. Het gebruik van energiezuinige lampen en het scheiden van afval zijn allemaal items om een juiste invulling te geven aan onze visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Uitgangspunt is, het vinden van een juiste balans tussen people, planet en profit.