HomeVacaturesContact

TimmerSelekt Doornenbal werkt met BIM

Ook TimmerSelekt Doornenbal is overtuigd van het werken met BIM (Bouw Informatie Model). Als vooruitstrevende onderneming binnen de timmerindustrie zien wij nadrukkelijk de voordelen voor zowel ons als timmerindustrie, maar zeker voor de totale bouwbranche.

In de praktijk is de rol van BIM sterk afhankelijk van de doelen die men als projectteam nastreeft. De kracht van BIM is dat alle partijen die bij het bouwproces zijn betrokken werken vanuit één BIM model. Dat heeft als direct voordeel dat het bouwproces sterk wordt vereenvoudigd; de kansen op faalkosten worden gereduceerd en het proces aanzienlijk efficiënter wordt uitgevoerd. Aan dit BIM-model wordt alle data gekoppeld die nodig is voor het ontwerpen, bouwen en beheren van een bouwproces.

Aanpassingen van welke partij dan ook worden direct in het model verwerkt, zodat er nooit verouderde of verkeerde tekeningen circuleren. Alle partijen maken gebruik van dezelfde gegevens (zoals tekeningen, berekeningen, gebouwdimensies, rapporten en verslagen). “Alle partijen kunnen zien waar de knelpunten (clash control) zich bevinden en of aan alle regels wordt voldaan. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld een energieberekening aan het model te koppelen, de EPC te laten uitrekenen en de constructie door te rekenen. De uniforme informatie is over de volledige levenscyclus beschikbaar.

BIM is een methode, een proces en een hulpmiddel om op een efficiënte wijze met diverse partijen samen te werken. BIM bevordert de samenwerking en het wederzijdse begrip tussen alle partijen. Daarmee vereenvoudigt en versnelt BIM de ontwikkeling en uitvoering; zorgt voor een hogere efficiency en verlaagt de faalkosten. Als TimmerSelekt Doornenbal zijn wij volledig ingericht op het werken met BIM.